10 Aralık 1995'de "Birlikten Kuvvet Doğar" ilkesi doğrultusunda kuruldu.

Eczacılar Dostluk-Dayanışma ve Kalkındırma Derneği 10 Aralık 1995’de “Birlikten Kuvvet Doğar” ilkesi doğrultusunda kuruldu. Günümüzde bireysel çalışmaların etkinliği son derece azalmış, özellikle belli alanlarda çalışan insanların ancak örgütlenerek mesleki ve insani haklarını koruyabilecekleri gerçeği ön plana çıkmıştır. Meslektaşlarımızın çözülmüşlüğüne son vererek mesleki çalışmalarımızı birlik ve dayanışma içinde yürütmeyi başarmak bizleri toplumda daha işlevsel ve saygın bir konuma getirecektir. Ecza-Der kurucularının ortak amacı; hiç bir siyasi görüş farkı gözetmeden tüm eczacıları kapsayacak, yıllardır şu yada bu nedenle bir araya gelemeyen meslektaşlarımızın ortak sesi, ortak hedefi olabilecek mesleki bir platform oluşturabilmekti. Meslektaşlarımızla bugüne kadar çeşitli telkinlerle bir arada olamayan, aslında ortak olan sorunlarımızı tartışmaktan, çözüm önerileri üretmekten bizleri engelleyen kabuğu kırıp birbirimize sahip çıkmanın önemini tartışıyor, bu eksikliği en kısa zamanda gidermenin çarelerini arıyorduk. Ecza-Der’in kurulmasından önce yapılan geniş yelpazeli istişareler, toplantılar böyle bir kurumun eksikliğini, geç kalınmışlığını onaylıyordu. 1995 yılının sonunda tüm bu özlemleri daha fazla ertelememek için yedi bayan eczacı tarafından harekete geçildi. Ecza-Der hiç bir kurum ve görüşün maddi destek ve himayesini arkasına almadan, bağımsız, herkese açık mesleki bir dernek olarak kurulmayı başardı. Kurulduğundan bu güne kadar hassas bir şekilde  korumaya özen gösterdiğimiz bağımsız ve tüzel kişiliğimiz , tüm meslektaşlarımızda bu güven ve kanıyı oluşturmuştur. “Herkese açık, herkese eşit uzaklıkta, herkesin yanında ve yardımında olabilmek” ilkemizi daima korunmasına özen göstermek en büyük hedefimizdir.

DERNEĞİMİZİN FAALİYETLERİ

Eczacılara Yönelik Faaliyetler

 1. Eczane eczacılığına adım atan meslektaşlarımıza çeşitli nedenlerle karşılaştıkları maddi ve manevi sıkıntıların çözümü ya da asgariye indirilmesi için destek olundu.
 2. Mesleki birikimin arttırılması ve yeniliklerin takip edilmesinin sağlamak üzere çeşitli meslek içi eğitim seminerleri düzenlendi.(Kadın hastalıkları, göğüs ve rahim kanseri, çalışan annenin sorunları, cilt hastalıkları, çocuk hastalıkları, yeni doğan bebeklerde ve hamilelik döneminde eczacılık eğitimi)
 3. Eczacı meslektaşların dostluklarını tazelemek, hasret gidermek, tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak üzere çeşitli toplantılar düzenlendi.
 4. Yeni mezun eczacılara ilk kez eczane açıyor olmaları nedeniyle uygun yer tespitinden ilaç alımına kadar her aşamada yardımcı olundu.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar

 1. Öğrencilere yönelik çalışmalar faaliyet programımız içinde her zaman önemli bir yer tutmuştur. Dernek merkezimize gereken donanım sağlanarak öğrencilerin sürekli kullanımına açık tutuldu. Bu çerçevede yılın belli dönemlerinde öğrenciler arasında tanışma ve bilgi alışverişini sağlayan toplantılar düzenlendi.
 2. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin maddi ihtiyaçlarına katkıda bulunmak üzere dernek üyelerinden temin edilen bağışlarla her öğretim döneminde burs ödemesinde bulunuldu.
 3. Fakültede farklı kesimlerin düzenledikleri mezuniyet törenlerinin katılınabilir nitelikte olmayışı nedeniyle alternatif mezuniyet töreni yapılması konusunda öğrencilere maddi ve organizasyon desteği sağlandı.
 4. Her yıl Ramazan ayında iftar yemeği verilerek öğrenci ve mezunların tanışmaları sağlandı.
 5. Son sınıf öğrenilerine mezuniyet sonrası dönemde (eczane eczacılığı) bilgi ve pratik eksikliklerini gidermek için “eczane pratiği seminerleri” düzenlendi.
 6. Ayrıca ilaç fabrikalarını görmek ve ilaç üretimi hakkında sanayi düzeyince pratik bilgiler kazandırmak amacıyla fabrika gezileri düzenlendi.
 7. Bu konuda gösterdiği katkıları için “BİLİM İLAÇ SANAYİ‘ne” teşekkür ediyoruz.

3. Olağan Kongre Sonrasında Yapılan Çalışmalar

 1. Sosyal ve kültürel etkinlikler komisyonu
 2. İnsani yardım komisyonu
 3. Eczane işletmeciliği komisyonu
 4. Halk sağlığı ve çevre komisyonu
 5. Meslekiçi eğitim komisyonu
 6. Spor ve gezi komisyonu