info@eczader.org.tr

Mail Adresimiz

+90 532 200 81 33

Telefon Numaramız

 Bağışıklık Sistemimize Destek Veren Fitoterapötik Ürünler 2

Bağışıklık Sistemimize Destek Veren Fitoterapötik Ürünler 2

4. Bağışıklık Sistemi Hataları

Bağışıklık sistemi, konakçıya en iyi korumayı sağlamak için iyi bir denge sağlar. Bu homeostaz rahatsız edildiğinde, iki geniş sınıfı bulunan bağışıklık hastalıklarına yol açar. İmmün yetmezlik hastalıkları, bağışıklık sisteminin bir veya daha fazla elemanının bulunmamasından kaynaklanır ve doğuştan veya kazanılmış olabilir. Konak, bağışıklık sisteminin savunma özelliklerinin kaybı nedeniyle çevresel patojenlere karşı artan bir duyarlılığa sahip olacaktır. İmmün yetmezlik hastalığında hiperimmün hastalıkların görünüşte paradoksal olarak aktifleşmesi, immün yanıtın farklı kolları arasındaki sıkı düzenleme ve etkileşimin kaybından kaynaklanır. Örneğin, HIV enfeksiyonunda bildirilen yüksek ilaç alerjisi prevalansının, Th bağışıklık kontrolü kaybından ve arka plandaki toplam serum IgE seviyesinden kaynaklandığına inanılmaktadır.
İmmün fonksiyon bozukluğu (immünopatoloji veya hiper-reaktivite), belirli bir immün yanıt konakçıya zararlı olduğunda meydana gelir. Bu patolojik süreç, konakçı veya konakçı olmayan antijenlere cevap olarak olabilir. Örneğin, konakçı hücrelerin yabancı olarak uygunsuz şekilde tanınması (kendi kendine tolerans kaybı), oto-bağışıklık bozukluklarına yol açar.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları, bir tür bağışıklık hiper-reaktivitesidir. Bir antijene abartılı veya uygunsuz tepkiler içerirler.

4.1 İnflamatuar Yanıt
İnflamasyon, doku patojenler veya travma nedeniyle yaralandığında gerekli bir savunucu ve onarıcı tepkidir. Amaç sonuçta nedensel mikroorganizmaları ortadan kaldırmak ve uygun ve kontrol edilen bir iyileşme süreci başlatmaktır. İnflamatuar süreç, düzenlenmiş bir olaylar dizisinin meydana gelebileceği, vücudun yaralanma bölgesine verilen cevabın gerekli bileşenlerini taşımak için tasarlanmıştır.

İnflamatuar yanıtın ana özellikleri şunlardır:

  1. 1. Vazodilatasyon, böylece etkilenen bölgeye kan akışını arttırır.
  2. 2. Bileşenlerin yaralanan bölgeye difüzyonunu kolaylaştırmak için artan damar geçirgenliği.
  3. 3. İnflamatuarmediatörler tarafından hücresel sızma.
  4. 4. Bağışıklık ve enzim sistemlerinin aktivasyonu.

5. Alerji
Alerji, normalde zararsız bir maddeye (alerjen) uygun olmayan spesifik bir immün reaksiyonun üretilmesidir. Duyarlaştırılmış bir bireyin alerjene tekrar maruz kalması, hafif ila yaşamı tehdit edici arasında değişebilen bir immün yanıtla sonuçlanır. Alerjik cevaplar acil veya gecikmeli aşırı duyarlılık reaksiyonları olarak sınıflandırılabilir.

5.1. Acil aşırı duyarlılık

Anında aşırı duyarlılıkta immün yanıt, yabancı bir maddeye maruz kaldıktan sonra normal antikor aracılı olaylardan farklıdır. Alerjik cevap 20–30 dakika içinde belirgindir (6).

5.1.1. Yaygın alerjenler şunları içerir:

–       Polen

–       Gıdala

–       Penisilin

–       Böcek sokmaları

–       Toz

Alerjenler, bakteri antijenleriyle ilişkili IgG antikorları yerine IgE antikorlarına bağlanır. Konak, ilk önce alerjen yardımcısına maruz kaldığında, T hücreleri IL-4’ü salgılarlar ve bu da B hücrelerinin IgE salgılamasına neden olur. Bu ilk maruz kalma, hiçbir semptomatik reaksiyonun oluşmadığı duyarlılık dönemidir. Hafıza hücreleri oluşur ve alerjene tekrar maruz kaldığında daha önemli bir reaksiyon oluşur. IgE antikorları, kuyruk bölümlerini, hem inflamatuarmediatörleri (örneğin histamin) üreten ve depolayan hem mast hücrelerine hem de bazofillere bağlanır (7).

Mast hücreleri, cilt ve solunum ve sindirim sistemlerinin kaplanması gibi çevre ile temas edebilecekleri yerlerde toplanır. Alerjenle bağlandıktan sonra, IgE molekülü, mast hücre ya da bazofilin yırtılmasını uyarmak için inflamatuarmediatörlerini serbest bırakacak şekilde mükemmel bir şekilde yerleştirilir.

Acil bir aşırı duyarlılık reaksiyonu sırasında salınan birkaç önemli aracı vardır. Histamin, vazodilatasyona ve vasküler geçirgenlikte bir artışa neden olur. Yavaş reaktif anafilaksi maddesi (SRS), özellikle küçük bronşiyollerde uzun ve şiddetli düz kas kasılmasına neden olur. Eozinofilkemotaktik faktörü etkilenen bölgeye eozinofilleri çeker (7).

Anında aşırı duyarlılık belirtileri, cilt (kurdeşen) veya solunum yolu (saman nezlesi) gibi etkilenen bölgeye lokalize olabilir. Daha ciddi tepkiler yaygın ve çok sistemli olabilir. Anafilaksi veya anafilaktik şok, ağırlıklı olarak şiddetli hipotansiyon ve bronkospazm ile karakterize edilen ancak bireysel değişkenlik gösteren en ciddi tezahürü temsil eder. Tüm anafilaksi IgE aracılı değildir ve bunlar anafilaktoid olarak adlandırılabilir (8).

5.2. Gecikmeli aşırı duyarlılık (hipersensitivite)

Gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu T- hücre aracılığıyla gerçekleşir. B- hücresinde yürütülenin aksine hemen gerçekleşmez.Alerjen örnekleri arasında kozmetikler, ev temizlik maddeleri ve zehirli sarmaşık yer alır. En sık görülen tezahür, alerjene maruz kaldıktan 1- 3 gün sonra (T-hücresi sisteminin daha önce maruz kaldığı) gecikmiş bir cilt döküntüsüdür (7).

5.3. Anaflaksi

Anaflaksi, hayatı tehdit eden bir reaksiyondur bu sebeple hemen tanınması ve müdehale edilmesi gerekmektedir. Reaksiyon, bir ürtiker döküntü, anjiyoödem, bronkospazm, hipotansiyon, bulantı ve kusmanın bir kombinasyonu ile sonuçlanan çok sayıda organ sistemini etkileyebilir. Diğer olağandışı sunumlar, nöbet aktivitesini, baş ağrısını ve substernal ağrıları içerebilir (8).

Anafilaksi tedavisi, hava yolu, solunum, dolaşım (ABC) yaklaşımı ve tüm potansiyel alerjenlerin uzaklaştırılması ile başlamalıdır (9). Üst solunum yolu ödemi, şiddetli anafilaksi hastalarının% 50’sinde görülür, bu nedenle uygun tanıma ve dikkatli olunması zorunludur.

Anaflakside ölüm oranına olumlu etki eden tek tedavi epinefrindir. Bu, anafilaksi şüphesi varsa derhal uygulanmalıdır. İntravenöz 50 mikrogram bolus, intramüsküler yoldan 500 mikrogram uygulanmalıdır. Bu, bu dağıtıcı şok durumunda mevcut olan nispi hipovolemiyi tanıyarak, bir sıvı bolus ile birlikte gerektiğinde tekrarlanmalıdır.

İkincil tedavi, steroidler ve antihistaminikler ile birlikte bronkodilatör tedavisini içerir. Bu hastalar semptomları devam ediyorsa ve iki fazlı bir cevaba karşı koruma sağlamak için yüksek bağımlılık veya yoğun bakım ünitesinde en iyi şekilde tedavi edilir.

Anafilaktik reaksiyonu olan tüm hastalar bir immünolog tarafından takip edilmelidir.

6. Sonuç

Bağışıklık sistemimiz, Yaratıcının, soluduğumuz ilk nefes ile bize bahşettiği kusursuz bir kalkandır. Bu sistem, savaşçı ve zeki tabiatıyla, nerede, ne zaman ve kime müdahale edeceğini bilir. O ne kadar donanımlı olur ve dışarıdan ne kadar desteklenirse, kalkan vazifesini o kadar eksiksiz yerine getirecektir. Bu donanımı ona sağlayacak olan unsurlar yine doğada bulunmaktadır. İşte bu, doğadan elde edilen, bağışıklık sistemimizi destekleyerek bizi daha güçlü kılacak olan fitoterapötikleri bir sonraki yazıda ele alacağım.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir